Baku City Session of EYP Azerbaijan

08/08/2019 to 11/08/2019 

Baku City Session of EYP Azerbaijan on Unity and Broadening Horizons was held on the 8-11th of August (8th being the CJO day). There are many reasons why this session is very special, and one of them is that it is completely in Azerbaijani! As a unique continuation of Outreach events, this session will help opening up doors and making EYP more accessible to many more future EYPers, removing the language barrier. The session’s topic is all about unification: no matter how different we are, coming together we can help each other grow and broaden our view and understanding of the world. 

 

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

ECON komitəsinin nümayəndə heyəti Vahab öz komitəsi haqqında bizi məlumatlandırır.

Nərmin Qənbərli & Aylin Ələkbərli

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

ITRE komitəsinin nümayəndə heyəti Senan öz komitəsi haqqında bizi məlumatlandırır.

Nərmin Qənbərli & Aylin Ələkbərli

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

|AZE|
Bakı Şəhər Sessiyasının Avqust ayının 11-də baş tutmuş Baş Assambleyasından şəkillər. Şəkillərin hamısı Leyla Əjdərova tərəfindən redaktə edilmişdir.
*******************************************************************
|ENG|
Pictures taken at Baku City Sessions General Assembly which took place on 11th of August. All of the pictures were edited by Leyla Ajdarova.

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

FEMM komitəsinin delegatı Elmir öz komiteti haqqında bizi məlumatlandırır.

Nərmin Qənbərli & Aylin Ələkbərli

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

|AZE|
Bakı Şəhər Sessiyasının Avqust ayın 10-da keçirilən komitet işindən şəkillər. Şəkillərin hamısı Leyla Əjdərova tərəfindən redaktə edilmişdir.
*******************************************************************
|ENG|
Pictures taken at Baku City Sessions committee work which took place on 10th of August. All of the pictures were edited by Leyla Ajdarova.

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

EMPL komiteti deleqatı Ayan öz komiteti haqqında bizi məlumatlandırır.

Nərmin Qənbərli & Aylin Ələkbərli

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

|AZE|
Bəzən hər hansı bir xatirəni yada salmaq üçün səslər kifayətdir. Bəzi səslər bizə yada bəziləri isə vaxt keçdikcə doğmalaşır. Layihə çoxumuza yeni olan AGP-nın necə kısa zamanda bizə doğmalaşdığını, uzun-müddətli dostluqları, xatirələr gətirdiyini göstərirş
*******************************************************************
|ENG|

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

REGI komiteti delegatı Tural öz komiteti haqqında bizi məlumatlandırır.

Narmin Qənbərli & Aylin Ələkbərli

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

|AZE|
Bakı Şəhər Sessiyasının Avqust ayının 9-da ümumi komanda qurulmasindan şəkillər. Şəkillərin hamısı Leyla Əjdərova tərəfindən redaktə edilmişdir.
*******************************************************************
|ENG|
Pictures taken at Baku City Sessions general teambuilding which took place on 9th of August. All of the pictures were edited by Leyla Ajdarova.

profile image

Baku City Session of EYP Azerbaijan

2 years ago, on facebook
post image

|AZE|

Bəzən minlərlə xatirəni geri qaytarmaq üçün yalnız bir şəkil yetər. Bu layihənin mesajı odur ki, bir məkanı tərk edib, bir anı bitirsən belə, bütün həyatın boyu bu heyrətamiz günləri və hissləri xatırlaya bilərsən.
Toğrul Nəbiyevin layihəsi sayəsində yenidən AGP atmosferini hiss edin.

********************************************

|ENG|

Pages